Lämna synpunkter och klagomål på Rödmyrans förskola

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.
För styrelse och personal på Rödmyrans förskola är vi måna om vår förskola och att utveckla vår verksamhet. Därför ser vi alla synpunkter och klagomål som en
möjlighet till förbättring och åtgärder.

1. Klagomål som inkommer till den pedagogisk ansvarige, bedömning av klagomålets art och allvar.

  1. Klagomål, som av den pedagogiskt ansvarige bedöms som smärre och som rör förskolans pedagogiska verksamhet, besvaras muntligen av den pedagogiskt ansvarige.
  2. Klagomål som av personalen bedöms som smärre, och som inte rör förskolans pedagogiska verksamhet, skall hänvisas till styrelsen.
  3. Vid klagomål, som av personalen bedöms som allvarligare, skall personalen anmoda den klagande att inlämna skriftlig redogörelse på därför avsedd blankett. Personalen tillhandahåller blanketten.

2. Klagomål som inkommer till föreningens styrelse, bedömning av klagomålets art och allvar

  1. Vid klagomål som av styrelsen bedöms som smärre och som rör förskolans pedagogiska verksamhet skall hänvisas till den pedagogiskt ansvarige.
  2. Klagomål som av styrelsen bedöms som smärre och som inte rör förskolans pedagogiska verksamhet handläggs och besvaras muntligen av styrelsen.
  3. Vid klagomål, som av styrelsen bedöms som allvarligare, skall styrelsen anmoda den klagande att inlämna skriftlig redogörelse på därför avsedd blankett. Ordföranden tillhandahåller sådan blankett.

Hantering/handläggning
Alla skriftliga klagomål skall registreras och efter handläggning besvaras sktifligen av styrelse eller den pedagogiskt ansvarige enligt punkt 3b t.o.m. 3d.
Skriftliga svar anges på särskild blankett, en kopia arkiveras med det ursprungliga klagomålet. Kopia på det ursprungliga klagomålet bifogas svaret.
Skriftliga klagomål, som berör förskolans pedagogiska verksamhet, handläggs och besvaras av den pedagogiskt ansvarige då hon bedömer det som möjligt. Styrelsen skall alltid informeras för kännedom, eller för handläggning och besvarande i samråd om den pedagogiskt ansvarige så önskar.
Skriftliga klagomål som inte rör förskolans pedagogiska verksamhet handläggs och besvaras av styrelsen.

Lämna synpunkter eller klagomål

Använd blanketten nedan eller fyll i formuläret och skicka dina synpunkter till oss via e-post.

Ladda ner blankett för anmälan av klagomål

[contact-form-7 404 "Hittades inte"]