Föräldrakooperativ

Föräldrakooperativ engagemang bygga

Rödmyrans förskola är en föräldradriven förskola, en ekonomisk förening. Som föräldrar har ni en mycket viktig roll i att skapa den bästa förskolan för era barn.

Det lilla formatet som Rödmyrans förskola kan erbjuda innebär många fördelar för föräldrar och barn. Barnen blir sedda, ombesörjda och tillvaratagna för den individ de är. Du som förälder blir informerad och har en nära dialog med förskolepersonalen. Det skapar goda förutsättningar för en god och utvecklande vistelse på Rödmyrans förskola.

Vad innebär föräldrakooperativ för dig som förälder?

En föräldradriven förskola bygger på föräldrarnas delaktighet. Innan barnet börjar på Rödmyran tecknar varje förälder ett kontrakt med förskolan för att bli medlem i föreningen. Nya föräldrar ska visa ett utdrag ur belastningsregistret.

Rödmyran är en föräldradriven förskola och drivs som en ekonomisk förening. Föräldrarna har en mycket viktig roll med det ekonomiska ansvaret samt arbetsgivaransvaret.

Föräldraansvar

Den pedagogiska verksamheten står den välutbildade personalen för. Som förälder har du ett ansvar att engagera dig för barnen och verksamhetens bästa.

Föräldrar på Rödmyrans förskola åtar sig

    • Städ av förskolan och av köket två gånger per termin, under helgen cirka tre timmar.
    • Fixardag en helgdag per termin då vi under trivsamma former gör fint i huset och på gården. Avslutas med korvgrillning.
    • Alla familjer är någon period verksam i styrelsen.
    • Skötsel av gård och hus (snöskottning och gräsklippning).

Styrelsearbete

Alla familjer på förskolan är på olika sätt aktiva i föreningen, antingen genom att vara med i underhållsgruppen, vara med på ”fixardagar” eller ha styrelseuppdrag. Alla familjer kommer under en period av barnets tid på Rödmyran att sitta med i styrelsen.

Styrelsen består av föräldrar som utses av familjerna att ansvara för driften av förskolan. Styrelse väljs varje år vid föreningsstämman.

Ordförande Sandra Lind Isaksson
Sekreterare Jessica Samner
Personalansvarig Hanna Rogulla
Kassör Daniel Carlborg
Miljöansvarig Pelle Lundqvist

Kontakta styrelsen

styrelsen@rodmyran.se