Föräldrakooperativ

Föräldrakooperativ engagemang bygga

Rödmyrans förskola är ett föräldrakooperativ och en ekonomisk förening. Som vårdnadshavare har ni en mycket viktig roll i att skapa den bästa förskolan för era barn och barnens pedagoger. 

Det lilla formatet som Rödmyrans förskola kan erbjuda innebär många fördelar för vårdnadshavare och barn. Barnen får möjlighet att blir sedda och tillvaratagna för den individ de är. Du som vårdnadshavare blir informerad och har en nära dialog med pedagogerna på förskolan. Det skapar goda förutsättningar för en god och utvecklande vistelse på Rödmyrans förskola.

Vad innebär föräldrakooperativ för dig som förälder?

Ett föräldrakooperativ bygger på vårdnadshavarens delaktighet. Innan barnet börjar på Rödmyran tecknar varje vårdnadshavare ett kontrakt samt en blankett där ni skriver på för inträde i föreningen. Nya vårdnadshavare ska visa ett utdrag ur belastningsregistret.

Vårdnadshavarna har en mycket viktig roll med det ekonomiska ansvaret samt arbetsgivaransvaret.

Föräldraansvar

Den pedagogiska verksamheten står den välutbildade personalen för. Som vårdnadshavare har du ett ansvar att engagera dig för barnen och verksamhetens bästa.

Föräldrar på Rödmyrans förskola åtar sig

    • Städ av förskolan och av köket en till tre gånger per termin, under helgen cirka tre timmar. (All städ förutom köksstädet går att köpa av städfirman)
    • Att delta i föräldrajour. Det innebär att du som vårdnadshavare är på plats på förskolan i två timmar och arbetar med barnen samtidigt som personalen har planeringsmöte. Det är alltid två vårdnadshavare på plats. Detta sker ungefär 2-3 gånger per termin.
    • Fixardag en helgdag per termin då vi under trivsamma former gör fint i huset och på gården.
    • Att sitta med i styrelsen minst tre terminer per barn.
    • Skötsel av gård och hus, samt utföra mindre uppdrag som personalen delar ut.

Styrelsearbete

Alla familjer på förskolan är på olika sätt aktiva i föreningen genom att vara med på fixardagar och ha styrelseuppdrag. Alla familjer kommer under en period av barnets tid på Rödmyran att sitta med i styrelsen.

Styrelsen består av vårdnadshavare som utses av familjerna att ansvara för driften av förskolan. Styrelse väljs varje år vid föreningsstämman.

Ordförande Julia Hallenbring
Sekreterare Tiina Onkamo
Personalansvarig Petra Gripemo
Kassör Mattias Nilsson
Miljöansvarig Michaela Rosendal
Suppleant Julia Frithiof

Kontakta styrelsen

styrelsen@rodmyran.se