Föräldrasida

På den här sidan hittar du som är vårdnadshavare till ett barn på Rödmyrans förskola dokument och information för det aktuella läsåret.

Kalendarium

Viktiga datum höstterminen 2023 

Augusti

14 augusti – planeringsdag för pedagogerna. Förskolan är stängd.

September

28 september – familjekväll klockan 16.00

Oktober

27 oktober – vi firar nallens dag.

31 oktober – halloweendisco

November

December

8 december – Nobellunch

13 december – Luciafika klockan 14.00

21 december – utvärderingsdag för pedagogerna. Förskolan är stängd.

Januari 2024

12 januari – planeringsdag för pedagogerna. Förskolan är stängd.

Information till föräldrar

Rutiner vid sjukdom

Föreningsinformation

Klagomålshantering