Föräldrasida

På den här sidan hittar du som är förälder till ett barn på Rödmyrans förskola dokument och information för det aktuella läsåret.

Kalendarium

Viktiga datum höstterminen 2021

Augusti 

27 augusti, planeringsdag. Förskolan är stängd.

september.

oktober

november

december 

 

 

 

Information till föräldrar

Rutiner vid sjukdom

Föreningsinformation

Klagomålshantering