Verksamheten

På Rödmyrans förskola genomsyras hela dagen av en pedagogisk verksamhet där lek och lärande går hand i hand.

Under ”En dag på Rödmyran” kan du se närmare på hur dagarna ser ut rutinmässigt. Varje veckodag har ett tema som följs på samlingar och vilor. 

Måndag: Natur och teknik

Tisdag: språk och kommunikation

Onsdagmatematik 

Torsdagdrama och sång 

Fredag: rörelse  

Utevistelse

Vi är ute varje dag. Utevistelsen är viktig för barnen då de behöver en större yta att vistas på för att få utlopp för sina grovmotoriska behov. Utevistelsen skall också förhoppningsvis hålla sjukdomarna borta så gott det går. Både rörelse och frisk luft främjar hälsan och grundlägger goda vanor. Att få frisk luft gör också att vi orkar mer under dagen.

Lunchen

Varje dag klockan 11.00 äter vi mat. Vi ser måltiden som en viktig del i den pedagogiska verksamheten. Vid matbordet ges många tillfällen till goda samtal och vi lägger stor vikt vid att matsituationerna ska vara en lugn stund på dagen.

Vila

Varje dag efter lunch ges barnen möjlighet till vila. De yngsta barnen vilar/sover utomhus i vagnar medans de äldre tittar på en film som är kopplat till dagens tema. 

Födelsedagar

Vi firar varje barn på hens födelsedag med sång och ballong på samlingen. 

Dokumentation

Den pedagogiska dokumentationen som sker på förskolan består av väggfasta pärmar som sitter uppe i barnens höjd. 

Utflykter

Alla utflykter som vi gör på förskolan skall ha ett tydligt syfte och ett meningsfullt innehåll. Utflykten skall återkopplas till det vi gör på förskolan i verksamheten. En gång per termin går vi på heldagsutflykt med hela barngruppen.

Föräldrasamverkan

Genom utvecklingssamtalen och dess underlag, spontana samtal genom lämning och hämtning, samt övriga möten mellan vårdnadshavare och oss i personalgruppen får ni möjlighet att vara delaktiga i barnens tid på förskolan. Som vårdnadshavare får ni också svara på en del enkäter som utformas av personalen och kommunen.

Inskolning

På Rödmyran är  barnens trygghet det viktigaste och för att barnen ska hinna skapa en anknytning till oss pedagoger så planerar vi inskolningen utifrån just ditt barns behov.

Första dagen är ni på förskolan 9-10.30 och sedan utgår vi från ett inskolningsschema där dagarna förlängs successivt under de första två veckorna. Allt för att barnet skall känna sig trygg och för att ni skall få tid att lära känna oss, lokalerna och även få en tydlig insyn i hur vi arbetar och bemöter barnen. Inskolningen pågår tills barnet och vårdnadshavare känns redo.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal erbjuds på vårterminen. Då samtalar pedagog och vårdnadshavare om hur barnet har det på förskolan, hur hen har utvecklats samt hur vi ser framåt.

Föräldramöte

Föräldramöte med information och diskussion sker 1 gång per läsår.

Sommaravslutning och Lucia-firande

Detta är också tillfällen där du som förälder bjuds in till förskolan.