Pedagogiska grupper

På Rödmyrans förskola är barnen tre förmiddagar i veckan indelade i sina åldersanpassade projektgrupper.

Upptäckarna

I den här gruppen är barnen mellan 1–2 år. Grupptillfällena planeras utifrån det tema som för tillfället är aktivt.

Äventyrarna

Här är barnen 3–4 år. Grupptillfällena planeras utifrån det tema som för tillfället är aktivt.

Utforskarna

Här är barnen 4–6 år. Grupptillfällena planeras utifrån det tema som för tillfället är aktivt.

Skolgrupp

På Rödmyran får de barn som efter sommarlovet ska börja skolan vara med i skolgruppen. En gång i veckan träffas vi i skolgruppen och arbetar med uppgifter som är skolförberedande.

Konstskola

De äldsta barnen är indelade i tre grupper med fyra barn i varje grupp. En gång i veckan erbjuds de konstskola där de får möjlighet att lära sig skapande från grunden, med olika material och tekniker.

Experiment

Varje måndag får de barn som vill vara delta när vi provar olika experiment.