Pedagogiska grupper

På Rödmyrans förskola är barnen tre förmiddagar i veckan indelade i sina åldersanpassade projektgrupper.

Stjärnor

I den här gruppen är barnen mellan 1–2 år. Grupptillfällena planeras utifrån det tema som för tillfället är aktivt.

Pluto

Här är barnen 2-3  år. Grupptillfällena planeras utifrån det tema som för tillfället är aktivt.

Månen

Här är barnen 3-4 år. Grupptillfällena planeras utifrån det tema som för tillfället är aktivt.

Solen

Här är barnen 5-6 år. Grupptillfällena planeras utifrån det tema som för tillfället är aktivt.

Skolgrupp

På Rödmyran får de barn som efter sommarlovet ska börja skolan vara med i skolgruppen. En gång i veckan träffas vi i skolgruppen och arbetar med uppgifter som är skolförberedande.