Projektgrupper

På Rödmyrans förskola är barnen tre förmiddagar i veckan indelade i sina åldersanpassade projektgrupper.

Upptäckarna

I den här gruppen är barnen mellan 1–2 år. Grupptillfällena planeras utifrån det tema som för tillfället är aktivt.

Äventyrarna

Här är barnen 3–4 år. Grupptillfällena planeras utifrån det tema som för tillfället är aktivt.

Utforskarna

Här är barnen 4–6 år. Grupptillfällena planeras utifrån det tema som för tillfället är aktivt.

Skolgrupp

På Rödmyran får de barn som efter sommarlovet ska börja skolan vara med i skolgruppen. En gång i veckan träffas vi i skolgruppen och arbetar med uppgifter som är skolförberedande.